ἰσχυροποιεῖτε

ἰσχυροποιεῖτε
ἰ̱σχυροποιεῖτε , ἰσχυροποιέω
strengthen
imperf ind act 2nd pl (attic epic)
ἰσχυροποιέω
strengthen
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
ἰσχυροποιέω
strengthen
pres opt act 2nd pl
ἰσχυροποιέω
strengthen
pres ind act 2nd pl (attic epic)
ἰσχυροποιέω
strengthen
imperf ind act 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”